woodrow wilson

Fragment uit boodschap van Keizer Wilhelm aan president Wilson

28/08/1914

28 augustus 1914

“…de gruwelen in dezen (Belgischen) guerrilakrijg bedreven door vrouwen en kinderen en door priesters, zelfs aan gewonde soldaten, leden van den geneeskundigen dienst en hospitaalverplegers (geneesheren zijn gedood, ambulances zijn aangevallen met geweervuur) zijn van dien aard, dat mijn generaals ten slotten verplicht zijn geworden hun toevlucht te nemen tot de strengste maatregelen om de schuldigen te straffen, en schrik te brengen onder de bloeddorstige bevolking, ten einde haar te beletten die gruwelen en moorden voort te zetten”

De Duitse Keizer Wilhelm stuurt een telegram naar de Amerikaanse president Wilson om uit te leggen wat er in Leuven gebeurd is.

Tags: